KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest: Bentech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wiórku przy ul. Podleśnej 42 (61-160), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”). Oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

2.Wskazujemy, że dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3.Zgodnie z RODO, masz prawo do dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO o ochronie danych. Organem nadzorczym, któremu możesz zgłosić skargę, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie przez nas usuwane. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj.: • do zawarcia i dla prawidłowej realizacji umowy - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy); • dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń); • dla celów podatkowych i księgowych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży).

6.Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia z nami i wykonania umowy.

7.W każdej chwili przysługuje ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, który został wskazany w punkcie 5 niniejszej Polityki Prywatności. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne nam do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowo-płacowe, wyspecjalizowani dostawcy usług przechowywania danych i usług IT, a także podmioty którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy.

9.Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez czas trwania umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 10 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - art. 118 KC.

10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOR) lub do organizacji międzynarodowej.

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą w stosunku do Ciebie prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe.

12. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są przez nas Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.